UUDISED JA TEATED

Rahulikku jõuluaega!

RAHULIKKU JÕULUAEGA JA TUJUKÜLLAST AASTAVAHETUST!

 

MTÜ Kestlik toetas õpilaste sõitu Viljandisse

14. detsembril käisid Hargla Kooli õpilased Viljandis teatris vaatamas etendust "Võlur Oz". Lisaks käidi Viljandi muuesumis, kus toimus muuseumitund vanadest jõulukommetest ning Viljandi Pärimusmuusika aidas, kus tutvustati kogu maja ja tegevust. Viljandisse sõitu toetas MTÜ Kestlik.

 

Sõit Viljandisse

Meie päev algas koolis hommikusöögiga. Kõhud täis, istusime bussi ja sõitsime Viljandisse. Linna jõudes parkis bussijuht bussi Ugala black boxi juurde ja me läksime teatrisse etendust "Võlur Oz" vaatama. Etenduses satub tüdruk Dorothy keeristormi tõttu võlumaale, kus ta saab sõbraks hernehirmutise, plekkmehe ja lõviga ning koos minnakse Smaragdlinna. Etenduse keskel pidime pähe panema prillid, mis kõike rohelisena näitas. Pärast õnnelikult lõppenud etendust sõitsime Viljandi muuseumisse. Seal ootas meid muuseumitunni õpetaja. Ta rääkis meile vanaaja jõuludest ja kommetest. Näiteks visati pastel ukse poole ja kui see jäi kannaga ukse poole, siis tuli järgmisel aastal keegi perre juurde. Aga kui kand jäi inimese poole, siis võis keegi perest lahkuda. Pärast muuseumi läksime pärimusmuusika aita. Seal võttis meid vastu Jaan Jaago, kes rääkis aida ajaloost ja renoveerimisest. Ta näitas meile kontserdisaali ja veel igasuguseid ruume. Käisime isegi sauna- laval. Mulle väga meeldis see päev.
Kadri Rätsepp

 

Reis Viljandisse


14.detsembril käisime Viljandi Ugala black boxis vaatamas etendust "Võlur Oz". Pärast etendust külastasime Viljandi muuseumi, kus olime muuseumitunnis "Nigulast jõuluni". Tunnis räägiti meile vanaaja jõuludest ja mängisime mänge, näiteks "Teomehe eksam", kus vaadati, kas laps jääb karjalapseks või saab minna suvel põllule tööle. Katsusime ka jõudu vägikaikaveos. Tunni lõpus tegi igaüks endale mesilaskärjest küünla. Seejärel suundusime Viljandi pärimusmuusika aita, kus tutvustati meile aida ruume ja ajalugu. Pärast pikka ja huvitavat päeva asusime koduteele.
Tormi Rattasepp

 

 

Birgit Hermlini joonistus muuseumist

 

Birgit Keemi joonistus etendusest "Võlur Oz"

 

Tormi Rattaseppa joonistus etendusest "Võlur Oz"

Hargla Kooli minifirma MF Le Wood

2. - 3. detsembrini osales Hargla Kooli minifirma MF Le Wood Pärnus õpilas- ja minifirmade laadal Pärnumaa Jõulud´ 16. Laadal hinnati erinevates kategooriates eraldi nii minifirmasid (7.-9. klass) kui ka õpilasfirmasid (10.-12. klass ja kutsekoolid). Hargla Kooli minifirma pälvis žüriilt parima toote auhinna minifirmade arvsetuses.

MF Le Wood´i nimetus tuleb inglisekeelsetest sõnadest Leather (nahk) ja Wood (puit) ning viitab kahele materjalile, millest tooteid valmistatakse. Minifirmasse kuuluvad Airi Pettai, Helena Tammi, Ivor Ploom, Jan Tomson ja Enar Leini. Juhendajaks on Marek Mekk.

Hargla Kooli minifirma tegevustel saab silma peal hoida nende Facebooki lehe kaudu, mille leiab siit: https://www.facebook.com/MF-Le-Wood-735584079930383/

 

EDUKAID JÄRGNEVAID ETTEVÕTMISI MINIFIRMALE!

 

Hargla kooli ja lasteaia keskkonnaveerand sügis 2016

PROJEKTI PILTE SAAB VAADATA SIIT

 

Käesoleval 2016/2017. õppeaastal sai koolis läbi viidud mereaastaga seoses kalateemaline projekt, mis hõlmas tegevusi kahe kuu jagu. Projekti tegevused olid lõimitud erinevate ainevaldkondadega: loodusõpetus, bioloogia, kunstiõpetus, eesti keel ja kirjandus, inglise keel, kehaline kasvatus, kodundus, matemaatika. Projekti tegevuste läbiviimist toetas Keskkonna Investeeringute Keskus ja Taheva Vallavalitsus.
14.oktoobril toimusid koolis kalade esitlused: 1. ja 3. klass tutvustas lepiskalu, 2. ja 4. klassi plakat sisaldas informatsiooni röövkaladest, 5. ja 6. klass näitas videolõike ja tegi ülevaate siirdekaladest, 7. ja 8. klassi põhjalik esitlus oli sõõrsuudest ja kõhrkaladest ja 9. klassi tutvustusest õppisime demersaalsete kalade (süvamerekalade) elupaiku ja kohastumusi. Esitluste vorm oli vaba ja vanemate klasside õpilased kasutasid palju infotehnoloogilisi vahendeid esitluste ja videote näitamiseks. Ülesandeks oli tähelepanelikult kuulata, sest esitatud materjalide kohta koostati öölaagri maastikumängus küsimused. Üritusele lisas rõõmsat vaheldust algklasside õpilaste esitatud kalateemalised laulud. Lõpuks esinesid õpetajad omaloomingulise näitemänguga „Heeringa laul“. Elevust oli palju ja kogu koolipere teadmiste pagas paranes märgatavalt.
Joonistuskonkursist võtsid osa enamus õpilasi. Sellel aastal sai valida joonistamiseks mage- või mereveekala põhimõttel, et kõik joonistavad erinevaid kalu. Seetõttu tuli näitus väga eripalgeline ja iga joonistuse juurde lisati kala välisehitust ning elupaika iseloomustav kirjeldus. I kooliastmes olid parimad joonistajad Zlata Erm (I koht), Birgit Keem (II koht), Birgit Hermlin (III koht), Kevin Koemets (IV koht) ja Sten-Janek Matto (V ja VI koht). II kooliastme uhkemate tööde autorid olid Piia Ruotsi (I koht), Tormi Rattasepp (II koht), Rainer Truks (III koht), Martin Kovalov (IV koht), Berly Meriloo (V koht) ja Danil Kovalov (VI koht). Viimases kooliastmes oli kõige rohkem töid ja hindamistulemused olid järgmised: Tuuli Rätsep (I koht), Helena Tammi (II koht), Airi Pettai (III koht), Laura Sarapuu (IV koht), Rikardo Hrustalovs (V koht) ja Džesika Hrustaljova (VI koht). Kunstiõpetuse õpetajana olen oma kooli õpilaste üle väga uhke, kuna tööde teostamisse panustatakse palju, välja on kujunenud oma stiil ja joonistused viimistletakse põhjalikult.
Omaloominguliste luuletuste, juttude konkursile laekus nii eesti- kui ka ingliskeelseid töid. Parimad luuletused leiavad koha kooli ajalehes. I kooliastmes olid loomingulisemad Zlata Erm (I koht), Lisette Peetersoo (II koht), Kevin Koemets (III koht). II kooliastmes võitsid Piia Ruotsi (I koht), Kadri Rätsepp (II koht), Berly Meriloo (III koht) ja Martin Kovalov (IV koht). III kooliastmes oli eestikeelsete lugude laekumine kasin, parimateks osutusid Tuuli Rätsep (I koht) ja Rikardo Hrustalovs (II koht). Lisaks eestikeelsetele kalateemalistele luuletustele esitati ka võõrkeelseid lugusid: I koht Airi Pettai, II koht Helena Tammi, III koht Kadri Maiste, IV koht Mergit Talv, V koht Keiro Post ja VI koht Džesika Hrustaljova. Kõik omaloomingulised tööd said kaustadesse koondatud ja hindamiseks välja pandud.
Kõige mahukamaks ürituseks kujunes 20.oktoobril toimunud öölaager. Kella 15.30 – 19.00 toimusid eri kooliastmete kaupa töötoad. Mustjõe kalu tutvustas Rasmus Onkel. Kõige paremateks kalade ja seaduste tundjateks osutusid 4.-6.klassi õpilased. Kalatoitude valmistamise töötuba juhendas Silva Ranniku. Kala valmistati erinevates variantides: ahjus fooliumis, toorelt sidruni ja maitseainetega, kalapirukana, taignas õlis praetuna, kalapuljongina. Kalatoidud olid väga maitsvad ja sõid ka need õpilased, kes varem kala ei söönud. Parim fileerija oli Tuuli Rätsep. Maastikumängu viis läbi Urve Naha, kes oli kalateemalised küsimused koostanud õpilaste endi esitlustest. Võistkonnad olid kahe või kolmeliikmelised. Koolilähedasest piirkonnast tuli leida üles küsimused ja neile ka õigesti vastata. 1.-3.klassi vanusegrupis olid parimad järgmised osalejad: Sander Tammi, Kevin Koemets ja Birgit Hermlin (I koht), Lisette Peetersoo, Sten-Janek Matto ja Ralf-Randel Randva (II koht), Birgit Keem, Nikita Hrustaljov ja Zlata Erm (III koht). 4.-6.klassi vanusegrupis osutusid kiireimateks ja nutikamateks Janno Matto ja Airo Pettai (I koht), Piia Ruotsi, Berly Meriloo ja Rainer Truks (II koht), Martin Kovalov ja Ken Tristan Lüüs (III koht). Õhtuhämaruses võistlesid vanemate klasside õpilased, kus parimad kohad jagunesid järgmiselt: Rain Leini ja Igor Brjantsev (I koht), Joosep Hiob ja Keiro Post (II koht), Kris Lüüs ja Rikardo Hrustalovs (III koht). Igale kooliastmele toimus ka Mõniste muuseumi korraldatud muuseumitund, kus tutvustati kalade püüdmist, puhastamist ja valmistamist vanaaegsel viisil. Nooremad õpilased meisterdasid ka ise paberist kalu. Õpilaste toitlustamise eest suur tänu Anna Heinastele, kõhud said täis ja vahepalana jagus banaane veel kesköölgi. Pärast kalateemalise õppeprogrammi läbimist oli võimalus õpilaste tegevust organiseerida kooli õpilasomavalitsusel eesotsas Rain Leini ja Joosep Hiobiga. Korraldati õhtupimeduses pallimänge ja toimus disko hommikutundideni. Tore oli jälgida, kuidas kogu koolipere sõbralikult tegutses ja tantsu vihtus. Hommikune äratus polnud aga sugugi nii meeltmööda, sest magada saadi vaid mõni tund. Õnneks sai hommikul kätte jagatud tunnistused ja pärast väsitavat ööpäeva said õpilased hommikul koju magama minna.
Projektis osalenud õpilasi auhinnati ja tunnustati tänukirjadega. Projekti tegevused said edukalt läbiviidud tänu kõigile meie kooli õpetajatele, direktorile ja koolitöötajatele. Koostöö oli meeldiv ja produktiivne. Suur tänu teile! Tänada tahaks ka Monika Rogenbaumi, kes on aidanud meil projekte kirjutada ja osales žüriitöös.

 

Kõigile rahulikku jõuluaega!

õpetaja Silva Ranniku

 

2016/2017. õppeaasta esimesel poolaastal tõi KIK-i projekt lasteaiaellu põnevaid tegevusi.
20. oktoobril külastas lasteaeda Mõniste muuseum. Räägiti keskkonnasõbralikust kalastusest, näidati kalade fotosid, lapsed said luua akvaariumi pildi. Muuseumitädidel olid kaasas ka ehtsad kalad, mida võis katsuda ja nuusutada. Veel oli neil lastele pakkuda värvimispilte kaladest.
11. novembri isadepäeva üritusel kujundasime lasteaia mängutoa seinale pildi merepõhjast. Pilt valmis ühistööna. Pildi loomisel osalesid lapsed, lasteaiatöötajad ja isad-emad, kes olid tulnud sellele üritusele. Pildi kõrgus on 1,5 meetrit ja laius 3 meetrit. Merepõhi on kujundatud värvilisest paberist ja kartongist väljalõigatud kujutistest. Mõned kujutised on paberist ja kartongist välja löödud kujundaugulööjate abil. Nii ongi pildil kalad, kalaluud, delfiinid, meritähed, kaheksajalad ja palju muid merega seotud esemeid. Isegi aardekirst. Veesõidukitest said pildile laevad, paadid, allveelaev ja purjekas. Mõned uppunud laeva vrakid loomulikult ka. Veel kujutati palju erinevaid taimi, kive. Kõik detailid on lamineeritud ja see annab lastele võimaluse selle seinaga mängida. Hetkel ongi see laste seas mänguhitt number üks. Kalad ja muu pildil kujutatu vahetavad laste käte abil pidevalt asukohta, jättes mulje, et merepõhi elab oma elu.
14. novembril toimus lasteaias joonistusvõistlus „Kõige ilusam kala”. Laste joonistusi hindas sõltumatu zürii. Ilusaima kala joonistas Lisandra. Tema sai ka peaauhinna. Teised osalejad said osalusauhinnad.
Novembrisse mahtus veel mereraamatute ja sorteerimismängu „Merekala või mageveekala” valmistamine. Samuti rannapildi ja tormise mere kujutamine.
Novembri eelviimasel päeval käis lasteaias külas Andres Rõõmus. Andres rääkis meile keskkonnasõbralikust kalastamisest. Kaasas olid tal väga ilusad pildid meie kodukandi veekogude kaladest. Lastele meeldis ka jutt õngedest ja spinningust. Tore, et lapsed said kõike vaadata ja katsuda.

 

Lasteaiaõpetaja Hele Zilmer

Õnnitleme Aare Hiobit

 

Valgamaa aasta isa 2016 on meie kooli tehnoloogiaõpetuse õpetaja Aare Hiob.

 

Palju õnne!!!

  • Hargla küla, Valga vald, Valgamaa 68014 | tel: 7698721 mob: 53461955 | e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.