PROJEKTID

Hargla Kooli keskkonnaveerand 2015/2016 õppeveerandil

Käesoleval õppeaastal sai läbi viidud üks mahukamaid projekte, mis hõlmas tegevusi kolme kuu jagu. Projekti tegevuste läbiviimist toetas Keskkonna Investeeringute Keskus ja Taheva Vallavalitsus.
25.septembril toimusid loengud kooliastmeti, kus esinesid ornitoloog Urmas Sellis ja viumeeskonna eestvedaja Ülo Väli. Tutvustati aastalinde, aga enamasti keskenduti 2015. aasta linnu viu tegemistele. Väga põnev oli jälgida veebikaamera abil hiireviu perekonna pesa. Viusid on Eestis kolm liiki, rohkem keskenduti hiireviu jälgimisele. Lühikese aja jooksul oli võimalus näha, kuidas Mihkel ja Mari oma pesa meisterdasid, mune haudusid, poegi toitsid ning kuidas noored linnud oma esimesi väljalende teostasid. Õpilased said uurida räppetompusid ja satelliitsaatjat. Pärast loengut käidi ornitoloogide juhendamisel välivaatlusel.
Pärast loengu kuulamist toimus 6.oktoobril sportlik teemapäev „Aastalind viu". Igas võistkonnas oli kolm õpilast. Metsas oli vaja kaardi järgi orienteeruda ja punktides vastata viuteemalistele küsimustele. Võitjad meeskonnad olid nii kiired kui ka nutikad.
Põnev tegevus oli erinevatest materjalidest lindude valmistamine. Kuna projektiaeg jäi sügiskuudesse, siis valmisid helkurlõngast linnukesed, mida sai helkuri asemel kasutada. Õpilased heegeldasid lõngast ja õmblesid käsitöövildist linde, millele tikiti helkurniidist kaunistused. Vahepeal valmisid uhked linnumaskid näidendi tarvis. Huvitavad õhulised linnud valmisid quillinglintidest. Lisaks lindude valmistamisele kirjutati päris linnusulgede ja tindiga vahvaid sõnumeid aasta lind viu teemal. Parimate tööde autoreid ja sulgede toojaid, suletegijaid tunnustati. Poisid ehitasid töökojas lindudele toidumaju, mis leiavad kasutust tegijate kodus talvisel linnutoitmisperioodil.
Joonistuskonkursist võtsid osa kõik õpilased. Selleks oli vaja tutvuda lindude välisehituse iseärasustega. Algul harjutasime lindude joonistamist, siis valmisid erinevaid tehnikaid ja materjale kombineerides vahvad joonistused, mis pandi hindamiseks üles. I kooliastmes olid parimad joonistajad Kadri Rätsepp (I koht), Ken Tristan Lüüs (II koht) ja Birgit Hermlin (III koht). II kooliastme uhkemad tööd olid Piia Ruotsil (I koht), Tuuli Rätsepal ja Rikardo Hrustalovsil (II-III koht). Viimases kooliastmes oli kõige rohkem töid ja hindamistulemused olid järgmised: Kristiina Saag (I koht), Jats Reiljan (II koht) ja Anheelika Saar (III koht).
Omaloominguliste luuletuste, juttude konkurss oli huvitav ettevõtmine. Parimad luuletused leiavad koha kooli ajalehes. I kooliastmes olid loomingulisemad Ken Tristan Lüüs (I koht), Kadri Rätsepp (II koht) ja Birgit Hermlin (III koht). II kooliastmes võitsid Piia Ruotsi (I koht), Berly Meriloo (II koht) ja Airo Pettai (III koht). III kooliastmes oli tihe konkurents, parimateks osutusid Älis Maran (I koht), Gerly Meriloo (II koht) ja Mari-Epp Rattasepp (III koht). Lisaks eestikeelsetele linnuteemalistele luuletustele esitati ka võõrkeelseid lugusid: I koht Rikardo Hrustalovs, II koht Kristiina Saag ja III koht Ivor Ploom. Sellest konkursist kasvas välja ka kolmas kategooria: võõrkeelsete linnuteemaliste luuletuste tõlkimine. Parimad tõlkijad olid Mari-Epp Rattasepp, Gerly Meriloo ja Ivor Ploom. Kõik omaloomingulised tööd said kaustadesse koondatud ja kõigile tutvumiseks välja pandud.
Kõige töömahukam ettevõtmine oli toiduahelate meisterdamine. Nooremad õpilased tegid toiduahela kahe peale, suuremad pidid üksi hakkama saama. Toiduahelate koostamine haakus väga hästi loodusõpetuse ja bioloogia õppekavaga. Õpilased said loosiga ühe Eestis elava linnu, kelle kohta oli vaja välja uurida, kellest ta toitub ja kes on tema vaenlased? Abiks olid lindudeteemalised raamatud ja õppefilmid. Lisaks oli vaja toiduahela lülis osalejad üles joonistada ja aluspaberile vormistada. Tehtud töid saavad õpetajad tundides näitliku õppematerjalina kasutada. Meeldiv oli jälgida õpilaste koostööoskust. I kooliastmes olid parimad Sander Tammi ja Kadri Rätsepp (I koht), Siiri Mažorov ja Sten-Janek Matto (II koht) ning Danil Kovalov ja Birgit Hermlin (III koht). II kooliastmes said tunnustuse osaliseks Piia Ruotsi ja Rikardo Hrustalovs (I koht), Tuuli Rätsep ja Martin Kovalov (II koht) ning Rainer Truks ja Sten Somelar (III koht). III kooliastmes võidutsesid Airi Pettai (I koht), Laura Sarapuu (II koht) ja Helena Tammi (III koht).
Lisaks eelnevatele tegevustele õpitakse võrukeele ringis Lea Radsini ja Urve Sulevi juhendamisel võrukeelset näitemängu „Kuidas linnud omale hääle said?", mis tuleb esmaettekandele Hargla Kooli jõulupeol. Projektis osalenud õpilasi auhinnati ja tunnustati tänukirjadega. Projektitegevused said edukalt läbiviidud tänu kõigile meie kooli õpetajatele, koostöö oli meeldiv ja produktiivne. Suur tänu teile! Tänada tahaks ka Monika Rogenbaumi, kes on aidanud meil projekte kirjutada ja osales ka žüriitöös.
Kõigile toredat jõuluaega!
Silva Ranniku