ÕPPETÖÖ

Õppetöö

 TUNDIDE AJAD

 1. 8.40 - 9.25
 2. 9.35 - 10.20
 3. 10.30 - 11.15
 4. 11.25 - 12.10
 5. 12.30 - 13.15
 6. 13.25 - 14.10
 7. 14.20 - 15.05
 8. 15.15 - 16.00

 TRIMESTRITE AJAD 2019/2020

I trimester 02. september 2019. a kuni 29. november 2019. a
II trimester 02. detsember 2019. a kuni 06. märts 2020. a
III trimester 09. märts 2019. a kuni 09. juuni 2020. a

 

KOOLIVAHEAJAD 2019/2020

1) I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;
3) III vaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;
4) IV vaheaeg 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a.

 

KONSULTATSIOONID

2019/2020 õppeaastal toimuvad konsultatsioonid õpetaja poolt määratud ajal või muul ajal kokkuleppel õpetajaga. Soovist konsultatsioonis osaleda, anda õpetajatele eelnevalt ette teada.

Evi Oherjus  3. tund esmaspäeval või neljapäeval
Tanel Kiislar  kell 14.15 kolmapäeval
Anneli Mändmaa  teisipäeval või kolmapäeval kokkuleppel
Urve Sulev  kell 14.15 teisipäeval
Helen Puusalu kell 14.15 kolmapäeval
Urve Naha  kokkuleppel õpetajaga
Pille-Riin Sarv  kell 14.15 teisipäeval
Silva Ranniku  kell 14.15 teisipäeval või neljapäeval
Marit Juks 5. tund esmaspäeval
 

TASEMETÖÖD

2019/2020

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 12. mai 2020. a.

 

4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2019. a.

 

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 16. mai 2020. a.

 

7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2019. a.

 

LOOVTÖÖD

 8. KLASSI ÕPILASTE LOOVTÖÖDE AJAKAVA 2019/2020 ÕPPEAASTAL

oktoober 2019

õpilased pakuvad omapoolse loovtöö teema /

aineõpetajad esitavad loovtöö temaatika

oktoober 2019 Õpilaste täpsem ja lõplik loovtöö teema valik
mai 2019 Loovtööde esitamine ja kaitsmine

 

LÕPUEKSAMID

1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;
2)matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;
3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses – 10. juuni 2019. a;

 

ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUD

2018/2019 õppeaastal:

 Korraline õppenõukogu 24.08.2018 nr 1

 1. Täiendava õppetöö sooritamine
 2. Õpilasele koduõppe määramine
 3. 9. klassi õpilase loovtöö sooritamise tähtaja määramine
 4. Õppeveeranditelt üleminek trimestritele
 5. Informatiivsed küsimused

Elektrooniline õppenõukogu 26.09.2019 nr 2

 1. Arvamuse andmine kooli põhimäärusele ja selle muudatustele

Korraline õppenõukogu 25.10.2018 nr 3

 1. 2018/2019 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine
 2. Loovtöö teemade kinnitamine
 3. Lastevanemate üldkoosoleku aja määramine
 4. Hargla Kooli õppekava ja lisade muudatused seoses trimestritele üleminekuga
 5. Hargla Kooli kodukorra muudatused seoses trimestritele üleminekuga
 6. Informatiivsed küsimused

Korraline õppenõukogu 29.11.2018 nr 4

 1. I trimestri õppe- ja kasvatustegevuse analüüs
 2. Õpiabi määramine
 3. 9. klassi õpilasele uue loovtöö tähtaja määramine
 4. Informatiivsed küsimused

Erakorraline õppenõukogu 13.12.2018 nr 5

 1. 6. klassi õpilase õppetöö korraldamine 07.01.2019-01.02.2019

Erakorraline õppenõukogu 07.01.2019 nr 6

 1. 8. klassi õpilase õppetöö korraldamine ning välise nõustamismeeskonna otsuse rakendamine

Erakorraline õppenõukogu 05.02.2019 nr 7

 1. 6. klassi õpilase õppetöö korraldamine ning välise nõustamismeeskonna otsuse rakendamine
 2. 9. klassi õpilase õppetöö korraldamine
 3. 9. klassi õpilase õppetöö korraldamine

Korraline õppenõukogu 07.03.2019 nr 8

 1. 8. klassi õpilase õppetöö korraldamine, tunnikorra rikkumise ja käitumise arutamine
 2. I trimestri õppenõukogu otsuste täitmisest
 3. II trimestri õppe- ja kasvatustegevuse analüüs
 4. Õpiabi määramine
 5. 6. klassi õpilase koduõppe analüüs
 6. 7. klassi õpilase koolikohustuse täitmine
 7. 9. klassi õpilase koolikohustuse täitmine
 8. 9. klassi õpilasele uue loovtöö tähtaja määramine
 9. 9. klassi õpilase õppetöö analüüs
 10. Informatiivsed küsimused

Erakorraline õppenõukogu 15.03.2019 nr 9

 1. 8. klassi õpilase õppetöö korraldamine, tunnikorra pideva rikkumise ja käitumise arutamine

Erakorraline elektrooniline õppenõukogu 10.04.2019 nr 10

 1. 6. klassi õpilase käitumine ja õppetöö korraldamine

Erakorraline õppenõukogu 24.04.2019 nr 11

 1. 6. klassi õpilase koduõppe analüüs
 2. 9. klassi õpilase õppetöö analüüs
 3. Informatiivsed küsimused

Korraline õppenõukogu 24.05.2019

 1. 9. klassi õpilaste lõpueksamitele lubamine

Korraline õppenõukogu 03.06.2019

 1. II trimestri õppenõukogu otsuste täitmisest
 2. III trimestri ja õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse analüüs
 3. Informatiivsed küsimused

Korraline õppenõukogu juuni 2019

 1. Põhikooli lõpetamine

Korraline õppenõukogu august 2019

 1. 2018/2019 õppeaasta analüüs
 2. 2019/2020 õppeaasta üldtööplaani arutelu
 3. Informatiivsed küsimused