KOOL

Kool üldinfo

harglakoolilipp.jpg Taheva vallas tegutseb üks munitsipaalkool - Hargla Kool. Hargla Kool on oma liigilt lasteaed-põhikool. Alates 1.septembrist 2006 lõpetasid oma tegevuse Hargla Põhikool ja Koikküla Lasteaed-Algkool ja nende baasil moodustati Hargla Kool. Hargla Kool tegutseb kahes majas: kool on Harglas endises Hargla Põhikooli hoones ja lasteaed on Koikkülas endises Koikküla Lasteaed-Algkooli hoones. 2007.aastal rekonstrueeriti poiste puutöökoda, ruumid on sisustatud kaasaegsete seadmetega. Kapitaalremont on tehtud käsitöö klassis ja kooli raamatukogus. 2008.aasta suvel  remonditi koolihoone koridorid. 2013. a maist kuni augusti lõpuni toimunud rekonstrueerimistööde käigus said korda tehtud ja soojustatud koolihoone fassaadid ja varikatused. Kooli uue osa klassiruumidele muretseti uued uksed. 2014. aasta sügisel rekonstrueeriti koolimaja pööning ning paigaldati üks tuletõkkeuks. 2015. a soetati puutööks vajalikud tisleripingid. Remonditi koolimaja esimese korruse koridor ning tüdrukute dušširuum.

 

Kooliharidust on antud siinkandis alates 1688.aastast. 2016/2017 õppeaastal õpib koolis 39 last. Osalise koormusega töötab koolis 13 õpetajat. 1.klassi astus 5 õpilast. 9.klassi lõpetab käesoleval õppeaastal 7 õpilast. Koolil on oma lipp.  Alates 2004. aastast ilmub kaks korda õppeaastas kooli ajaleht „Krihveldaja“.