TÖÖTAJAD

Töötajad

 

Hargla Kooli töötajad

Juta Kond direktor
Lea Radsin Kohalugu, liiklus, võru keel
Rasmus Onkel Kohalugu, õpilasesinduse koordinaator
Urve Naha Kehaline kasvatus, lasteaia liikumisõpetaja
Urve Sulev Muusikaõpetus, 3.-5. klassi inglise keel, võru keel, lasteaia muusikaõpetaja
Pille-Riin Sarv 8.-9. klassi klassijuhataja, 6.-9. klassi inglise keel, 4.-7. klassi arvutiõpetus, 5.-9. klassi eesti keel ja kirjandus
Evi Oherjus 2. ja 4. klassi klassijuhataja
Anneli Mändmaa

6.-9. klassi vene keel

Tanel Kiislar

ajalugu, ühiskonnaõpetus, geograafia

Jandra Mölder 1g. klassi klassijuhataja
Marit Juks 1., 3. ja 5. klassi klassijuhataja, 1.-3. klassi tööõpetus, 1.-3. klassi kunstiõpetus, 5.-6. klassi loodusõpetus,
Helen Puusalu matemaatika, füüsika, loodusõpetus, inimeseõpetus
Silva Ranniku 6.-7. klassi klassijuhataja, keemia, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, kunstiõpetus, bioloogia
Aare Hiob Tehnoloogiaõpetus
Kristiina Kimask Klassiõpetaja
Tiiu Schneider Tugiisik
Madli Must Algklasside mänguõpetus
Tiiu Soodla Eripedagoog-logopeed
Marge Sulev Raamatukoguhoidja
Anna Heinaste Kokk
Katrin Valge Kokk
Meeli Põder Koristaja, kokk
Virge Ruotsi Koristaja
Hille Susi Koristaja
Heinar Kond majahoidja-remonditööline

Hargla Kooli lasteaia töötajad

 

Hele Zilmer Lasteaiaõpetaja
Liis Maran (lapsehoolduspuhkusel) Lasteaiaõpetaja abi
Elle Raudsepp Lasteaiaõpetaja abi
Talvi Matus Lasteaiaõpetaja abi