HOOLEKOGU

Hoolekogu

Hargla Kooli hoolekogu koosseis:

Valga Vallavolikogu esindaja - Monika Rogenbaum

Valga Vallavalitsuse esindaja - Kalmer Sarv

Hargla Kooli õpetajate esindaja - Evi Oherjus

Hargla Kooli lasteaia õpetajate esindaja - Hele Zilmer

Hargla Kooli õpilasesinduse esindaja - Tormi Rattasepp

Lastevanemate esindajad:

1. Valdeko Nielson - hoolekogu esimees

2. Anneli Karelson - hoolekogu aseesinaine

3. Sirle Ruotsi - protokollija 

4. Kairi Leini

5. Imbi Rattasepp

6. Regina Ruotsi

7. Natalja Jakovleva

8. Kertu Teemägi