DOKUMENDID

Valga valla üldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord

Valga Vallavolikogu määrus nr 22 "Valga valla üldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord" on vastu võetud 02.03.2018. a.

Määrus on leitav Riigi Teatajast.